logo

Oliver Nilsson - IT & Webbdesign

Products – Anna Ugander

Better Globe

Välgörenhet med ränta

Better Globe vänder upp och ner på hela begreppet bistånd genom att skapa lönsamma affärer i Afrika. Better Globe tillhandahåller verktyg för självhjälp till riktigt utsatta områden i Afrika – med mycket god avkastning tillbaka till de som bidrar.

Vad du kan göra

Du kan börja köpa vårt månatliga donationspaket för att bekämpa de värsta problemen vår jord står inför idag och samtidigt tjäna pengar på det. Detta är välgörenhet i kombination med affärsverksamhet på ett unikt sätt.

20

Dör före fem års ålder

20% av afrikas befolkning dör innan 5 års ålder, med Better Globe bidrar du till både bättre förutsättningar för dig och dem!

Ge mer och få mer

Better Globe Forestry förvaltar Better Globeträd I 20 år från det att du köper donationspaketet/träd. Från det femte året till det tjugonde året betalas det ut 15% i avkastning på dina Better Globeträd. Det 20e året får du igen 10 ggr pengarna du investerade vi köpetillfället.